pths czarkowski
pths czarkowski łosice

MAPA DOJAZDU

Łosice, Czarkowskiego 14

ZAPYTANIE O OFERTĘ

pths czarkowski

POLITYKA INFORMACYJNA


Polityka informacyjna naszej firmy.


Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Spedycyjne Antoni Czarkowski , 08-200 Łosice, ul. Jodłowa 9 tel. +48 83 357-29--24 e-mail: biuro@pthsczarkowski.pl NIP: 537-120-51-24 Regon: 712368298.

Inspektorem ochrony danych jest pracownik dostępny pod adresem: 08-200 Łosice ul. Czarkowskiego 14 tel. +48 83 357-29-24, Fax. +48 83 357-30-36,
e-mail: biuro@pthsczarkowski.pl

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:
  • realizacji czynności przed zawarciem umowy
  • realizacji umowy,
  • przedstawienia oferty handlowej,
  • odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Okresy przechowywania/przetwarzania /danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Spedycyjne Antoni Czarkowski do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania/ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Panią/Pana. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.


08-200 Łosice
ul. Czarkowskiego 14
tel.
+48 83 357-29-24
e-mail: biuro@pthsczarkowski.pl